Uw aanbieding hier? Meld uw site aan! Het is GRATIS. Vergroot uw vindbaarheid. Adverteer GRATIS.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Goedkope-aanbieding.nl

 

Regels voor het plaatsen van advertenties:

 

Adverteren op Goedkope-aanbieding.nl is gratis, linken naar uw website is ook gratis. Alleen bedrijven met een fysieke winkel, bezoek, ophaaladres of een website (geen dropshipping of vergelijkbare sites) die minimaal 1 jaar online is mogen adverteren op Goedkope-aanbieding.nl. Indien er belangrijke wijzigingen plaats vinden in de algemene voorwaarden van Goedkope-aanbieding.nl zal iedereen die geregistreerd staat op Goedkope-aanbieding.nl minimaal een maand vooraf per mail geïnformeerd worden.

 

De verantwoordelijkheid voor de gepubliceerde advertentie(s) ligt volledig bij de klant/adverteerder. Door een advertentie toe te voegen, gaat u akkoord met de regels voor het toevoegen van de advertenties en met de algemene gebruiksvoorwaarden van de site.


VERBODEN BETREFFENDE DE INHOUD EN VORM VAN RECLAME:

 

Het is verboden om advertenties toe te voegen, die in strijd zijn met de geldende wetten of de morele normen, zoals (maar niet beperkt tot) laster of die reclame maken voor of verwijzen naar: pornografie, erotische of seksuele diensten, geneesmiddelen, telefoonnummers waarvoor de prijs niet wordt vermeld per gesprek of per minuut, wapens en munitie, namaak merkartikelen, illegale kopieën van software, piramidespelen, loterijen, alcoholische dranken, rookwaren, goederen en diensten die normaal gesproken gratis zijn, contactgegevens van andere personen, links naar virussites, ideologische of politieke inhoud, enz.

 

Advertenties mogen ook niet gebruikt worden om negatief te reageren op producten of diensten van andere personen of bedrijven. Het is verboden om excessief gebruik te maken van leestekens, herhaling van woorden om de aandacht op uw advertenties te vestigen ten koste van andere advertenties.

 

WERKWIJZE:

 

Velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht.

 

Advertenties mogen alleen worden gepubliceerd binnen de categorie, subcategorie en de overeenkomstige plaats.

 

Als u een advertentie heeft die meerdere provincies aanspreekt, publiceer de advertentie dan één keer en vermeld in de tekst van de advertentie de respectievelijke provincies.

 

De advertentietitel mag maximaal 30 tekens bevatten (in het geval van een langere titel wordt deze teruggebracht tot de eerste 30 tekens). De tekst van de advertentie mag maximaal 3.000 tekens bevatten (in geval van een langere tekst wordt deze teruggebracht tot de eerste 3.000 tekens). Voor de contactgegevens (telefoonnummers of e-mailadres) zijn er velden die daarvoor speciaal bedoeld zijn. We raden u ten zeerste aan die velden daarvoor te gebruiken en deze contactgegevens niet in de tekst en/of in de titel van de advertentie in te voeren.

 

Het vermelden van een prijs is optioneel. Als u geen prijs wilt aangeven, laat u het prijsveld gewoon leeg. 

 

Foto's invoegen is optioneel. Door foto’s in de advertentie op te nemen, verklaart u dat u de rechten hebt om die foto's te publiceren en neemt u alle juridische gevolgen voor uw rekening als u dit recht niet hebt. In het geval van het invoegen van de foto's moeten ze een maximale grootte hebben van 200 KBytes. Als de foto's meer dan 200 KBytes groot zijn, moeten ze worden verkleind voordat ze aan de advertentie worden toegevoegd (hiervoor kunt u specifieke software of services voor het aanpassen van het formaat van het web gebruiken). Foto's van meer dan 200 KBytes worden niet opgeslagen in de advertentie.

 

Het is verplicht om ten minste één contactmethode in te voeren: uw telefoon of uw e-mailadres. Wees voorzichtig bij het invoeren van uw telefoonnummer en/of e-mailadres: in het geval dat u iets gemist heeft, zullen uw potentiële klanten GEEN contact met u kunnen opnemen. Dus nogmaals, AANDACHT bij het schrijven van contactgegevens!

 

Na het toevoegen van de advertentie kan deze onmiddellijk op de site worden gepubliceerd (de meeste advertenties worden onmiddellijk gepubliceerd), of vereist mogelijk de goedkeuring van een beheerder. In het geval van advertenties die de goedkeuring van de beheerder vereisen, wordt dit meestal binnen een paar uur gedaan en kan het zelden tot 24 uur duren. Als een advertentie niet binnen 24 uur wordt goedgekeurd, is het zeer waarschijnlijk dat de advertentie in strijd is met de regels voor toevoegen en/of de algemene voorwaarden van de site en zal die niet worden gepubliceerd. De goedkeuring van de advertentie door de sitebeheerder ontslaat de persoon die de advertentie heeft toegevoegd niet zijn volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud en effecten van de advertentie.

 

Het is verboden om meer dan een keer dezelfde advertentie te plaatsen. Dubbele advertenties zijn dus verboden.

 

Na publicatie blijven de advertenties voor onbepaalde tijd zichtbaar op de site. Momenteel is adverteren op Goedkope-aanbieding.nl helemaal gratis. Mocht dat in de toekomst veranderen in betaald adverteren voor sommige of alle advertenties dan zal iedereen die geregistreerd staat op Goedkope-aanbieding.nl minimaal een maand vooraf per mail geïnformeerd worden. Vanaf dat moment gelden dan ook de nieuwe algemene voorwaarden. Gaat u met de nieuwe algemene voorwaarden niet akkoord, dan worden uw advertenties voor een deel daarvan of allemaal verwijderd van Goedkope-aanbieding.nl.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat wij inhoud van derden promoten. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever/adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

Goedkope-aanbieding.nl staat ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder de naam Goedkope-Aanbieding, kvk-nummer: 17245872, btw: NL002363131B17 te Tilburg, Spinderspad54c, 5049TD en voor vragen te bereiken via de mail: "info @ goedkope-aanbieding.nl".

 

Onze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op alleen wat in de algemene voorwaarde staat maar ook op wat er op deze algemene voorwaarden lijkt. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

 

ZONDER ENIGE UITLEG, BEHOUDEN WIJ HET RECHT OM ADVERTENTIES TE VERWIJDEREN (OP EIGEN INITIATIEF OF NA SIGNALERING VAN DERDEN) EN OM TOEGANG TOT DE SITE AAN IEMAND TE VERBIEDEN. WIJ BEHOUDEN HET RECHT VOOR OM HET IP-ADRES OP TE VRAGEN VAN PERSONEN EN/OF ORGANISATIES DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET PUBLICEREN VAN ILLEGALE ADVERTENTIES.

 

Copyright © 2020-20XX Goedkope-aanbieding.nl